Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

Skrivelse 2018/19:87

Regeringens skrivelse 2018/19:87

Riksrevisionens rapport om statens vägledning

Skr.

av kommunal tillsyn

2018/19:87

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 2019

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Miljö- och energidepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendation i rapporten Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn (RiR 2018:31). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av rapporten.

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynsvägledningen till kommunal tillsyn inom fyra områden: alkoholtillsyn, kemikalietillsyn, livsmedelskontroll och en del av miljötillsynen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-02 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03 Motionstid slutar: 2019-04-24