Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

Skrivelse 2021/22:107

Regeringens skrivelse

2021/22:107

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

suicidpreventiva arbete

2021/22:107

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 februari 2022

Magdalena Andersson

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Statens suicidpreventiva arbete – samverkan med verkan? (RiR 2021:26).

Riksrevisionens samlade bedömning är att statens arbete med suicidprevention inte varit tillräckligt effektivt. Riksrevisionen framhåller till stöd för sin bedömning bl.a. att regeringen först under 2020 har tagit flera initiativ för att stärka det suicidpreventiva arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-02-07 Bordlagd: 2022-02-15 Hänvisad: 2022-02-16 Motionstid slutar: 2022-03-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.