Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering

Skrivelse 2019/20:71

Regeringens skrivelse 2019/20:71

Riksrevisionens rapport om stöd till renovering

Skr.

och energieffektivisering

2019/20:71

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2020

Ibrahim Baylan

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och de rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Stöd till renovering och energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden (RiR 2019:25).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att stödet för renovering och energieffektivisering inte har varit ändamålsenligt utformat för att på ett effektivt sätt kunna bidra till de bostads- och energipolitiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-01-29 Bordlagd: 2020-01-29 Hänvisad: 2020-01-30 Motionstid slutar: 2020-02-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.