Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

Skrivelse 2016/17:168

Regeringens skrivelse 2016/17:168

Riksrevisionens rapport om svenska

Skr.

myndigheters beredskap inför brexit-

2016/17:168

omröstningen

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Svenska myndigheters beredskap inför
Brexit-omröstningen
(RiR 2016:33) redovisat sin bedömning av om de myndigheter med ansvar för att värna om den finansiella stabiliteten vidtog förberedelser i rimlig omfattning inför folkomröstningen i Storbritannien och Nordirland om
EU-medlemskapet
i juni 2016.

Riksrevisionens övergripande slutsatser är att regeringen, myndigheterna under regeringen och Riksbanken vidtog förberedelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-04-05 Bordlagd: 2017-04-05 Hänvisad: 2017-04-06 Motionstid slutar: 2017-04-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.