Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019

Skrivelse 2019/20:153

Regeringens skrivelse 2019/20:153

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr.

finanspolitiska ramverket 2019

2019/20:153

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 april 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019 (RiR 2019:38).

I sin rapport konstaterar Riksrevisionen bl.a. att det är otydligt hur det bakåtblickande åttaåriga genomsnittet för det finansiella sparandet ska tolkas vid uppföljningen av överskottsmålet. Riksrevisionen framhåller också att regeringen vid framtagandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-04-17 Bordlagd: 2020-04-17 Hänvisad: 2020-04-21 Motionstid slutar: 2020-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.