Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020

Skrivelse 2020/21:145

Regeringens skrivelse 2020/21:145

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr.

finanspolitiska ramverket 2020

2020/21:145

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2020 (RiR 2020:29). I sin rapport framför Riksrevisionen bl.a. att regeringen, vid en bedömd avvikelse från överskottsmålet, enligt budgetlagen (2011:203) är skyldig att redogöra för hur en återgång till målet ska ske och att det osäkra läget inte utgör skäl att inte presentera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-30 Bordlagd: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07 Motionstid slutar: 2021-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.