Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

Skrivelse 2020/21:28

Regeringens skrivelse 2020/21:28

Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande

Skr.

incitament i den kommunala

2020/21:28

inkomstutjämningen

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Lena Micko (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11). Riksrevisionen drar slutsatsen att det saknas evidens för att graden av utjämning i den kommunala inkomstutjämningen påverkar tillväxten i skattekraften negativt men konstaterar att incitamenten i inkomstutjämningen riskerar att påverka skattekraften
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-21 Bordlagd: 2020-10-21 Hänvisad: 2020-10-22 Motionstid slutar: 2020-11-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.