Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

Skrivelse 2016/17:223

Regeringens skrivelse 2016/17:223

Riksrevisionens rapport om tingsrätters

Skr.

effektivitet och produktivitet

2016/17:223

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Gävle den 7 september 2017

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport Tingsrätters effektivitet och produktivitet (RiR 2017:6).

Riksrevisionen har granskat tingsrätternas effektivitet och produktivitet under perioden
2012–2015.
I rapporten konstaterar Riksrevisionen att effektiviteten är hög men att det finns betydande skillnader i effektivitet mellan olika domstolar. Riksrevisionen finner vidare att produktiviteten minskat över tid.

I rapporten lämnar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-11 Bordlagd: 2017-09-12 Hänvisad: 2017-09-13 Motionstid slutar: 2017-09-27