Riksrevisionens rapport om transportbidraget

Skrivelse 2020/21:210

Regeringens skrivelse 2020/21:210

Riksrevisionens rapport om transportbidraget Skr. 2020/21:210

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 2021

Stefan Löfven

Jennie Nilsson (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Transportbidraget – bristande underlag och oklar måluppfyllelse (RiR 2021:2).

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att det är oklart i vilken utsträckning transportbidraget bidrar till att nå avsedda syften och därigenom målet för regional utveckling. Dessutom har bidragets klimatpåverkan hittills varken bedömts eller beaktats. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att genomföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-06-15 Bordlagd: 2021-06-15 Hänvisad: 2021-06-16 Motionstid slutar: 2021-09-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.