Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

Skrivelse 2022/23:68

Regeringens skrivelse 2022/23:68

Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens

Skr.

tillsyn

2022/23:68

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Andreas Carlson

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering (RiR 2022:24). Regeringen redovisar vidare vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i regeringens och Transportstyrelsens styrning som har påverkat tillsynen negativt. Riksrevisionen rekommenderar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15 Motionstid slutar: 2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.