Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Skrivelse 2019/20:162

Regeringens skrivelse 2019/20:162

Riksrevisionens rapport om undantag från

Skr.

skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

2019/20:162

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 maj 2020

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att skollagens (2010:800) bestämmelser om ledighet, fullgörande av skolplikten på annat sätt och upphörande av skolplikten vid varaktig vistelse utomlands inte tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner. Riksrevisionen anser att Statens skolinspektion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-05-07 Bordlagd: 2020-05-12 Hänvisad: 2020-05-13 Motionstid slutar: 2020-05-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.