Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

Skrivelse 2016/17:118

Regeringens skrivelse 2016/17:118

Riksrevisionens rapport om upprättandet av

Skr.

tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

2016/17:118

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2017

Margot Wallström

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som framgår av Riksrevisionens rapport Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (RIR 2016:26).

Riksrevisionen har granskat Polismyndighetens upprättande av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns under perioden november 2015 till och med maj 2016 samt de beslut om återinförande och förlängning av gränskontroll som fattades av regeringen under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-17 Hänvisad: 2017-03-21 Motionstid slutar: 2017-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.