Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars

Skrivelse 2014/15:111

Regeringens skrivelse 2014/15:111

Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet

Skr.

till varslade vid Volvo Cars

2014/15:111

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 maj 2015

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat effektiviteten av statens insatser i projektet Volvo Cars, som har delfinansierats med medel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF).

Granskningen visar att insatserna har haft en negativ effekt på återgången till arbete för berörda personer i projektet jämfört med andra varslade under samma tidsperiod. Det framgår att ju längre tid som deltagarna fick vänta på utbildningsstart, desto längre blev
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-20 Bordlagd: 2015-05-20 Hänvisad: 2015-05-21 Motionstid slutar: 2015-06-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.