Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

Skrivelse 2017/18:109

Regeringens skrivelse 2017/18:109

Riksrevisionens rapport om

Skr.

sökandesammansättningens betydelse vid

2017/18:109

matchningen på arbetsmarknaden

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2018

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat betydelsen av sökandesammansättningen hos

arbetssökande för matchningen på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt Riksrevisionens analys har jobbchansen, mätt som övergången

till osubventionerat arbete för arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen,

minskat mellan 2007 och 2015. En del av denna minskning förklaras av

förändringar i sökandesammansättningen men stora delar av jobb-

chansförsämringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-15 Bordlagd: 2018-03-15 Hänvisad: 2018-03-16 Motionstid slutar: 2018-04-03