Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet

Skrivelse 2018/19:20

Regeringens skrivelse 2018/19:20

Riksrevisionens rapport om

Skr.

räkenskapssammandragets tillförlitlighet

2018/19:20

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2018

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig? (RiR 2018:23).

Regeringen anser att Riksrevisionens rapport kan utgöra ett värdefullt underlag i Statistiska centralbyråns (SCB) arbete med att validera källdata för sina statistikprodukter.

En ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-20 Bordlagd: 2018-12-21 Hänvisad: 2019-01-14 Motionstid slutar: 2019-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.