Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Skrivelse 2016/17:194

Regeringens skrivelse 2016/17:194

Riksrevisionens slutrapport om statens styrning

Skr.

på vårdområdet

2016/17:194

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2017

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet (RiR 2017:3).

Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen framhållit, men betonar att Riksrevisionens slutsatser avser en period som sträcker sig från ett tiotal år tillbaka fram till 2016, med tyngdpunkt på 2015. En utveckling har sedan dess skett när det gäller styrningen på hälso- och sjukvårdsområdet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-31 Bordlagd: 2017-06-01 Hänvisad: 2017-06-02 Motionstid slutar: 2017-06-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.