Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet

Skrivelse 2009/10:124

Regeringens skrivelse 2009/10:124

Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för

Skr.

ökad säkerhet

2009/10:124

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 april 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

De hot och risker som vårt samhälle utsätts för förändras över tiden och verktygen för vår förmåga att hantera dessa behöver därför kontinuerligt ses över och utvecklas.

I skrivelsen redogörs för hur arbetet med samhällets krisberedskap bör utvecklas. Resultatmål bör tas fram för samhällets krisberedskap och relevanta delar av sektorslagstiftningarna bör, med ansvarsprincipen som utgångspunkt, ses över i syfte att säkerställa att författningsstödet i tillräcklig omfattning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-27 Bordläggning: 2010-04-27 Hänvisning: 2010-04-28 Motionstid slutar: 2010-05-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.