Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010

Skrivelse 2011/12:174

Regeringens skrivelse 2011/12:174

Slutredovisning av regeringens särskilda

Skr.

jämställdhetssatsning
2007–2010

2011/12:174

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Nyamko Sabuni

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen genomförde under mandatperioden
2007–2010
den resursmässigt största satsningen för ökad jämställdhet någonsin i Sverige. Under perioden tillfördes medel för jämställdhetspolitiken med 1,6 miljarder kronor. Detta innebar en tiodubbling av resurserna till jämställdhetspolitiken jämfört med tidigare år.

Den 17 juni 2010 överlämnade regeringen skrivelsen Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen (skr. 2009/10:234) till riksdagen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-09-19 Bordläggning: 2012-09-19 Hänvisning: 2012-09-20 Motionstid slutar: 2012-10-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.