Sveriges feministiska utrikespolitik

Skrivelse 2019/20:17

Regeringens skrivelse 2019/20:17

Sveriges feministiska utrikespolitik

Skr.

2019/20:17

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 september 2019

Stefan Löfven

Ann Linde

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen redogör för bakgrunden till politiken, beskriver verktyg och arenor som står till förfogande för Sveriges agerande samt ger exempel på vad arbetet har bidragit till inom olika delar av utrikespolitikens tematiska och geografiska arbetsområden. Skrivelsen redogör också kort för några prioriteringar och ambitioner för det fortsatta arbetet för global jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Bordlagd: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-09-27 Motionstid slutar: 2019-10-17