Sveriges genomförande av Agenda 2030

Skrivelse 2021/22:247

Regeringens skrivelse 2021/22:247

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Skr.

2021/22:247

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2022

Morgan Johansson

Annika Strandhäll (Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för regeringens samlade arbete med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. En bedömning av måluppfyllelsen görs för agendans delmål. För ett antal utvalda områden inom vart och ett av de 17 målen görs också en fördjupad redogörelse.

Skrivelsen ger också en överblick över det arbete regeringen bedriver med bäring på samstämmighet mellan politikområden. Ett avsnitt ägnas åt att redogöra för de omfattande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-24 Bordlagd: 2022-05-25 Hänvisad: 2022-05-30 Motionstid slutar: 2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.