Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Skrivelse 2018/19:104

Regeringens skrivelse 2018/19:104

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Skr.

2017–2018

2018/19:104

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Ann Linde

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd
2017–2018.
Skrivelsen omfattar säkerhetsrådets löpande arbete under perioden inklusive de frågor som behandlats. Därtill redogörs för regeringens utgångspunkter för Sveriges medlemskap, samt arbetsformer och initiativ kopplade till medlemskapet.

1

Skr. 2018/19:104

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

5

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.