Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Skrivelse 2016/17:115

Regeringens skrivelse 2016/17:115

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2017

Margot Wallström

Ann Linde

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2016 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

1

Skr. 2016/17:115

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-03-14 Bordlagd: 2017-03-16 Hänvisad: 2017-03-17 Motionstid slutar: 2017-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.