Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 första halvåret 2013

Skrivelse 2012/13:184

Regeringens skrivelse 2012/13:184

Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté

Skr.

m.m. under 2012 och första halvåret 2013

2012/13:184

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 augusti 2013

Gunilla Carlsson

Birgitta Ohlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2012/13:184

1

Utvecklingen i Europarådet under
2012–2013 ................................

4

2

Koncentration på kärnområden och fortsatta reformer ....................

6

3

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ......................

7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-08-08 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.