Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013

Skrivelse 2012/13:185

Regeringens skrivelse 2012/13:185

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr.

och samarbete i Europa (OSSE)

2012/13:185

under 2012 och första halvåret 2013

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 augusti 2013

Gunilla Carlsson

Birgitta Ohlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

under 2012 och första halvåret 2013.

1

Skr. 2012/13:185 Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2 Svenskt fokus under 2012 och första halvåret av 2013.....................

3

2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-08-08 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.