Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

Skrivelse 2021/22:281

Regeringens skrivelse 2021/22:281

Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet Skr. 2021/22:281

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 augusti 2022

Morgan Johansson

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om vårdfrågor (bet. 2021/22:SoU36, rskr. 2021/22:200). Enligt tillkännagivandet ska regeringen skyndsamt vidta åtgärder inom ett antal områden. Av tillkännagivandet framgår vidare att regeringen ska återkomma till riksdagen med skrivelser som innehåller återrapporter om hur arbetet bedrivs med att genomföra dessa åtgärder. Det framgår även att skrivelserna ska lämnas till riksdagen senast den 31 maj 2022, den 31 augusti 2022 och den 30
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-08-23 Hänvisad: 2022-09-05 Bordlagd: 2022-09-05 Motionstid slutar: 2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.