1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ

Statens offentliga utredningar 1894:2

1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ.

I.

Betänkande angående förvärfvande

för statens räkning af vissa

jernvägar,

afgifvet den 13 Januari 1894.

STOCKKOLM

TRYT'' K T F PEN TRÄL-T RYCK K RIKT

1 H fl 4 .

Innehållsförteckning.

Sid.

Skrifvelse till Konungen................................................ I

Betänkande:

Komiténs uppdrag.......................................... 1

Förberedande undersökningar ...................................... 2

Redogörelse öfver jernvägarne..........................................T.. 4

Skåne—Hallands jernväg.................................. 6

Mellersta Hallands » 16

Göteborg—Hallands » 20

Landskrona—Engelholms » 36

Malmö—Billesholms » 32

Uträkning af banornas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida