1915 ARS KOMMISSION FÖR GEMENSAMMAAVLÖNINGSBESTÄMMELSER VID KOMMUNIKATIONSVERKEN MED FLERA VERK

Statens offentliga utredningar 1918:6

BETÄNKANDE

AVGIVET AV

1915 ARS KOMMISSION FÖR GEMENSAMMA

AVLÖNINGSBESTÄMMELSER VID KOMMUNIKATIONSVERKEN

MED FLERA VERK

l.

REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDENA

VID

STATENS JÄRNVÄGAR, POSTVERKET JÄMTE POSTSPARBANKEN,

TELEGRAFVERKET, STATENS VATTENFALLSVERK,

TULLVERKET SAMT DOMÄNSTYRELSEN

OCH DESS UNDERLYDANDE PERSONAL

ATT TILLÄMPAS I AVVAKTAN PÅ AVGÖRANDET AV FRÅGAN OM

INFÖRANDET AV GEMENSAMMA AVLÖNINGSBESTÄMMELSER

VID IFRÅGAVARANDE VERK

STOCKHOLM 1918

ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

INNEHÅLLSÖVERSIKT.

Kommissionens underdåniga skrivelse..............................................................

Allmänna synpunkter.

Inledning.....................................................................................................................

Kommissionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.