Å VISSA KRONOPARKERI VÄSTERBOTTENS OCH NORRBOTTENS LÄN

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE

MED

FÖRSLAG

TILL

ANORDNANDE AV

KOLONISATIONSFÖRSÖK

Å VISSA KRONOPARKER

I VÄSTERBOTTENS OCH NORRBOTTENS LÄN

AVGIVET DEN 15 DECEMBER 1917

KOLONISATIONSKOMMITTÉN

STOCKHOLM 1918

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

180317

Register.

Skrivelse till chefen för jordbruksdepartementet...........

Betänkande.

Inledning...............................

Lantbruksstyrelsens tillkomst och nuvarande organisation......

De sakkunnigas förslag.......................

Vissa allmänna spörsmål.......................

Ärendenas handläggning under chefens, frånvaro.......... . .

Vikarie för byråchef........................

Byråindelning inom styrelsen....................

De olika byråerna..........................

Lantbruksbyrän.........................

Arbetsuppgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.