AFGIFVET DEN 30 JANUARI 1890

Statens offentliga utredningar 1890:1

BETÄNKANDE

AFGIFVET DEN 30 JANUARI 1890

AF DEN UNDER DEN 5 OKTOBER 1889 I NÄDER TILLSATTA

BÅNKKOMITÉN

STOCKHOLM,

TRYCKT HOS K. L. BECKMAN,

1890.

INNEHÅLL.

Sid.

Skrifvelse till Körningen........................................ 5,

lagförslag-:

Förslag till lag för Sveriges riksbank ............................................. 9.

Förslag till ändringar i regeringsformen ocli riksdagsordningen............ 27.

Förslag till ansvarighetslag för fullmäktige i Sveriges riksbank............ 35.

Förslag till ansvarighetslag för ledamöter i styrelserna vid Sveriges riksbanks

afdelningskontor ............................................................ 37.

Förslag till lag angående indragning af enskilda bankers sedelutgifningsrätt 39.

Motiv:

Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.