ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD SJUKVÅRD INOMRIKETS ÖDEMARKSOMRÅDEN

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE

ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD SJUKVÅRD INOM

RIKETS ÖDEMARKSOMRÅDEN

AVGIVET I MARS 1921

AV KUNGL. MEDICINALSTYRELSENS OCH SVENSKA

RÖDA KORSETS SAMARBETSKOMMITTÉ

STOCKHOLM 1921

SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Skrivelse till Kungl. Medicinalstyrelsen.

I. INLEDNING. Sid.

A. Fastställande av begreppet ödemarksområde . , . .... 1

B. Kortfattad karaktäristik av sjukvårdsförhållandena inom rikets öde
marksområden.

...................3

II. FÖRSLAG JÄMTE MOTIV.

A. Allmänna synpunkter..................

B. Sjukvårdsanstalter...................

1. Sjukstugor och sjukhärbärgen...........

2. Tuberkulosanstalter...............

3. Epidemisjukhus . .............

C. Personalen......................

1.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.