BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

AFGIFVET

DEN 20 FEBRUARI 1893

AF

DEN AF KUNGL. MAJ.T DEN 10 AUGUSTI 1892

TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR AFGIFVANDE AF BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG,

OM OCH PÅ HVILKA VILKOR STATSBIDRAG MÅ KUNNA LÄMNAS

TILL AFLÖNANDE AF VIKARIE FÖR SÅDAN ORDINARIE

LÄRARE ELLER LÄRARINNA, SOM AF SJUKDOM

URSTÅNDSÅTTES ATT FULLGÖRA

SIN TJÄNST

STOCKHOLM 1893

KUNG!.. BOKTRYCKERIRT. P. A. NORSTEDT SÖNER

Innehållsförteckning.

Sid.

Kommitterades underdåniga skrifvelse.......... I.

Betänkande.

Inledning....................... !•

I. Behofvet af statsbidrag till vikaries aflönande vid sjukdomsfall

för ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola .... 6.

II. Storleken af vikariens aflöning.............11.

III.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida