BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1921:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

KÖRANDE

LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL

DEL I.

ALLMÄNNA GRUNDER FÖR LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS

OCH MARINENS PERSONAL

FÖRSLAG TILL LÖNEREGLERING FÖR DET FAST ANSTÄLLDA MANSKAPET

VID ARMÉN OCH MARINEN

--

STOCKHOLM 1921

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet................................. V

Allmänna grunder för lönereglering för arméns och marinens personal.

Inledning ...................................................................................................... 3

Allmänna grunder för löneregleringen......................................................... 8

Behovet av en lönereglering och dess karaktär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida