BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1921:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

KÖRANDE

LÖNEREGLERING FÖR ARMÉNS OCH MARINENS PERSONAL

DEL II.

FÖRSLAG TILL LÖNEREGLERING FÖR OFFICERARE OCH UNDEROFFICERARE

SAMT CIVILMILITÄRA BESTÄLLNINGSHAVARE PA AKTIV STAT M. FL.

VID ARMÉN OCH MARINEN

—.......rteXöCi-----

STOCKHOLM 1921

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

[S34 21]

*

.. -i ''lf

i’!'' a»!’-»

■1/ !>ii»

: ;r.a:i

•'' ''/K. '' K-i •"•>.*/,

,y t.;; r M Mf.V

1!'' -wis

■ii it] '' Ui7

! ■ a ''VA )ii''U

IN N EHÅI jLSFÖRTEC K NING.

Sid.

Skrivelse till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet.................................... V

Förslag till lönereglering för officerare och underofficerare samt civilniilitära

beställningshavare på aktiv stat m. fi. vid armén och marinen.

I.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.