DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE

Statens offentliga utredningar 1918:10

UTLÅTANDE

ANGÅENDE

DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS

ORDNANDE

AVGIVET AV

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM

I.

IT T LÅTAN D E

TRYCKT HOS

P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM ISIG

Stockholm den 18 oktober 1.91~>.

TILL KONUNGEN.

Genom nådig remiss den 17 augusti 1912 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt

Kommerskollegium att efter hörande av vederbörande handelskammare

och styrelsen för vävskolan i Borås avgiva underdånigt utlåtande över det

Kommerskollegium, underdånigt utlåtande över det

av kommittén för den lägre tekniska undervisningens

ordnande avgivna utlåtande och förslag.

4

av kommittén för den lägre tekniska undervisningens ordnande den 11 juni

1912 avgivna utlåtande och förslag.

Genom särskild remiss den 14 september 1914 har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.