FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN

Statens offentliga utredningar 1918:8

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNINGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDEN

II. fattigvårdslagstiftningen

DEL IV.

REDOGÖRELSE

FÖR

FATTIGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH FATTIGVÅRD

I EN DEL FRÄMMANDE LÄNDER

TRYCKT HOS

P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1915

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1. Norge ..................................................................................... 1

A. Gällande fattigvårdslagstiftning................................................... 1

a) Försörjningsplikt s. 1. b) Försörjningsort och hemortskommun s. 3. cj

Fattigvårdens organisation s. 9. d) Särskilda bestämmelser angående fattigvården

vid bergverk och bruk s. 10. e) Försörjningssätt s. 12.

B. Särskild lagstiftning om åtgärder mot försumliga försörjare m. in. ... 13

C. Statistiska uppgifter.................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida