Fiskevård i enskilt vatten - en översyn av lagen om fiskevårdsområden

Statens offentliga utredningar 2009:53

Fiskevård i enskilt vatten

– en översyn av lagen om fiskevårdsområden

Delbetänkande av Fiskelagsutredningen

Stockholm 2009

SOU 2009:53

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida