FOLK UNDERVISA NGSKOMMITTÉNSBETÄNKANDE

Statens offentliga utredningar 1918:11

FOLK UNDERVISA NGSKOMMITTÉNS

BETÄNKANDE

v

, ANGÅENDE

FORTSÄTTNINGS SKOLAN

AVGIVET

DEN 1 AUGUSTI 1914

STOCKHOLM

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

1914

[1:11460]

INNEHÅLL.

Sid.

Skrivelse till Konungen...................... i.

Itap. I. Fortsättningsskolans betydelse..................... 1.

En huvudpunkt i kommitténs uppdrag 1. De senare årtiondenas ekonomiska och

sociala utveckling 1. Förändrade förhållanden för den uppväxande ungdomen 3. Nya

uppgifter för skolväsendet 8. Fortsättningsskolans reformering 10. Frågans vikt 11.

Kap. II. Vår nuvarande fortsättningsskola...................13.

Historik 13. Organisation 14. Undervisningsplan 15. Utbredning och lärjungeantal

16. Lärjungar 18.

Kap. III. Den framtida fortsättningsskolans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.