FÖRSLAG TILL REVISION

Statens offentliga utredningar 1918:1

- urtima
BETÄNKAN IM

MKI)

FÖRSLAG TILL REVISION

FATTIGVÅRDS-OCH UTSKYLDSSTRECKEN

AVGIVET DEN 14 NOVEMBER 1918

AV

SÄRSKILDA KOMMITTERADE

INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET

STOCKHOLM 1918

1SAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AlvTIEBOLAt,

i : v

C

K

>/

-''cvj : ■

;.v''

*V,

I NN E U A LLS FÖ H TE(3 K N IN G.

Sid.

Skrivelse till statsrådet och chefen för justitiedepartementet .................... 5

Fattigvårdsstrecket .................................................................................................... 7

Historik ........................................................................................................ 7

Utländsk lagstiftning och rättsutveckling ................................................... 24

Kommitterades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.