GENERALTULLSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDENÖVER 1014 ÅRS TULLE(•)MMISSIONS RETÄNKANDEN. IV

Statens offentliga utredningar 1921:5

GENERALTULLSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN

ÖVER 1014 ÅRS TULLE(•)MMISSIONS RETÄNKANDEN. IV.

UTLÅTANDE OVER FÖRSLAGET

TILL

AVLONINGSREGLEMENTE FÖR

TJÄNSTEMAN VID TULLVERKETSTOCKHOLM 1920

ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Inledning

5

Förslaget till avlöningsreglemente för tjänstemän vid tullverket 9

Översikt, s. 9. Tullverkets sportelfråga, s. 10. Särskild fråga om statens

järnvägars ersättningsskyldighet för vissa övertidsförrättningar av tulltjänstemän,

s. 25. Övergång till den speciella motiveringen, s. 26. Speciell motivering,

s. 28. Tjänsteförteckningen, s. 48. Generaltullstyrelsens förslag till

tjänsteförteckning, s. 52. Motivering för förslaget till tjänsteförteckning:

manliga befattningshavare,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida