I, A H A RE I jONEN A M N DE N 8 BETA N Iv AND K ]

Statens offentliga utredningar 1918:13

I, A H A RE I jONEN A M N DE N 8 BETA N Iv AND K ]

BAND 3

BILÄGGA

HISTORIK JÄMTE FRAMSTÄLLNINGAR OCH UTLÅTANDEN

RÖRANDE AVLÖNINGS- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDEN

1—131873. Lärarelönenämnden. 3.

STOCKHOLM

I:UM;L. BOKT11VCKEH1ET. P. A. NOK8TKDT SÖXKR

1914

Tredje bandets innehåll.

Bil. XXI.

Bil. | |;XXII.

Bil. XXIII.

Bil. XXIV.

Bil. XXV.

Bil. XXVI.

Bil. XXVII.

Bil. XXVIII.

Sid.

Historik rörande avlönings- och pensionsförhällanden

för lärare vid rikets allmänna läroverk. Anders Holkers 5

Historik rörande avlönings- och pensionsförhällanden

för lärare vid högre lärarinneseminariet. Anders Holkers 117

Historik rörande avlönings- och pensionsförhällanden

för lärare vid statens folkskoleseminarier. Anna Sö
rensen.

........................133

Historik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida