I, A H A RE I jONEN A M N DE N 8 BETA N Iv AND K ]

Statens offentliga utredningar 1918:13

I, A H A RE I jONEN A M N DE N 8 BETA N Iv AND K ]

BAND 3

BILÄGGA

HISTORIK JÄMTE FRAMSTÄLLNINGAR OCH UTLÅTANDEN

RÖRANDE AVLÖNINGS- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDEN

1—131873. Lärarelönenämnden. 3.

STOCKHOLM

I:UM;L. BOKT11VCKEH1ET. P. A. NOK8TKDT SÖXKR

1914

Tredje bandets innehåll.

Bil. XXI.

Bil. | |;XXII.

Bil. XXIII.

Bil. XXIV.

Bil. XXV.

Bil. XXVI.

Bil. XXVII.

Bil. XXVIII.

Sid.

Historik rörande avlönings- och pensionsförhällanden

för lärare vid rikets allmänna läroverk. Anders Holkers 5

Historik rörande avlönings- och pensionsförhällanden

för lärare vid högre lärarinneseminariet. Anders Holkers 117

Historik rörande avlönings- och pensionsförhällanden

för lärare vid statens folkskoleseminarier. Anna Sö
rensen.

........................133

Historik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.