i9i4 Ars tullkommissions betänkånden. ii

Statens offentliga utredningar 1921:5

i9i4 Ars tullkommissions betänkånden. ii.

FÖRSLAG

TILL

OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSEN

SAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING

1. BETÄNKANDE.

STOCKHOLM

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

1918.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Skrivelse till herr statsrådet och chefen för kung! finansdepartementet

....................

Förslag till omorganisation av generaltullstyrelsen samt tullverkets

lokalförvaltning.....................

Inledning................

Äldre omregleringar av tullverkets stater,, s. 3. Kommissionens

uppdrag, s. 3. Sättet för uppdragets fullgörande, s. 7. Arbetsmaterial,

s. 8. Ledande grundsatser vid omorganisationsarbetet,

s. 8. Utförandet i detalj, s. 9. Författningsändringar, s. 10.

Generaltullstyrelsen.............

I. Generaltullstyrelsens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.