KOMMUNAL RÖSTRÄTTSREFORM

Statens offentliga utredningar 1918:6

FÖRSLAG

KOMMUNAL RÖSTRÄTTSREFORM

AVGIVET DEN 10 APRIL 1918

AV •

TILLKALLADE SAKKUNNIGA

J. huvudbetänkande

»

*■

STOCKHOLM 1918

K0NGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

180469

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Civildepartementet .

A. Allmän motivering........................

Inledning; de sakkunnigas uppdrag................

I. Upphävande av den kommunala rösträtten för bolag och omyndiga

Historik s. 12. 1913 års kungl. proposition s. 12. Konstitutions
utskottet

vid 1914 års senare riksdag s. 14. Motioner vid 1916 års

riksdag s. 15. Främmande lagstiftning s. 16. Statistiska

utredningar s. 17. 1913 års utredning s. 17. Aktiebolagens

kommunala rösträtt i Norrland s. 20. De sakkunnigas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.