KOMMUNALFÖRFATTNINGSSAKKUNNIGAS

Statens offentliga utredningar 1920:5

KOMMUNALFÖRFATTNINGSSAKKUNNIGAS

BETÄNKANDE

I

AVörVBT DEN 20 .JANUARI 1920

BEHANDLANDE FRÅGORNA

RÄTT ATT DELTAGA I KOMMUNALA VAL OCH

AVGÖRANDEN UTAN PERSONLIG INSTÄLLELSE

VALDISTRIKTSINDELNING VID KOMMUNALA

OCH POLITISKA VAL

SAMMANFÖRANDE AV DEN KOMMUNALA

OCH DEN POLITISKA RÖSTLÄNGDEN
-

STOCKHOLM 1920

KUNG!.. BOKTRYCKBBIET. P. A. »OBSTKOT k SÖRBB

200IS7

i

4*!

»■

/

r.

b
-

11*.

- / *r

-V

tf.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Eungl. Civildepartementet..... 5

A. Motivering............................. 9

1. Rätt att deltaga i kommunala val och avgöranden utan personlig inställelse . 11

Historik s. 11. 1862 års kommunalförordning s. 11. Ändringsförslag

under de första
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida