KOMMUNIKATIONS VERKENS LÖNEKOMMITTÉ

Statens offentliga utredningar 1919:5

KOMMUNIKATIONS VERKENS LÖNEKOMMITTÉ

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

GEMENSAMT LÖNESYSTEM

SAMT LÖNEREGLERING

FÖR

POSTVERKET, TELEGRAFVERKET, STATENS JÄRNVÄGAR

OCH STATENS VATTENFALLSVERK

AVGIVET ENLIGT DET AV KUNGL. MAJA1

DEN 28 JUNI 1918 LÄMNADE UPPDRAG

STOCKHOLM 1919

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

[811 19]

''?

■*

INNEHÅLL.

Skrivelse till Konungen

Sid.

VII

Betänkande.

I. Kommitténs uppdrag

II. Gemensamt lönesystem:

Historik ....................................................

Översikt över nuvarande avlöningsformer

Olägenheter av nuvarande lönesystem ....

Granskning av nuvarande avlöningsformer:

Den fasta avlöningen ..................................................................■■■■■.........

Grundavlöning och avlöningsförhöjningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida