LAG ANGÅENDE KANTORER

Statens offentliga utredningar 1921:4

FÖRSLAG

TILL

LAG ANGÅENDE KANTORER

JÄMTE DÄRMED SAMMANHÄNGANDE

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Avgivet den 6 mars 1920

AV

JÄMLIKT NÅDIGT BESLUT DEN

31 OKTOBER 1919 AV CHEFEN

FÖR KUNGL. ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET
TILLKALLADE

SAKKUNNIGA

TRYCKT HOS

P. PALMQUI6T8 AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1920

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kung!. Ecklesiastikdepartementet

På grund av nådiga bemyndiganden den 14 juni och den 6 september

1907 tillkallades under nämnda år sakkunniga att inom kungl. ecklesiastikdepartementet

biträda vid utredning av frågan om ändrade bestämmelser

rörande klockarinstitutionen; och avgåvo nämnda sakkunniga den

31 januari 1908 sitt betänkande.

I betänkandet erinrade de sakkunniga till en början om de framställningar

i ämnet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.