LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE I

Statens offentliga utredningar 1918:12

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE I

BAND 1

HUVUDBETÄNKANDE

STOCKHOLM

KUNG!.. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

1914

131873

Första bandets innehåll.

Sid.

Skrivelse till Konungen........................ ix

Kap. I. Behovet av löneförbättring................ 1

Lärare vid allmänna läroverk.................. 2

Lärare vid högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarier..... 9

Lärare vid folkskolor ..................... 11

Lärare vid småskolor..................... 17

Lärare vid högre folkskolor och kommunala mellanskolor...... 20

Kap. II. Allmänna avlöningsgrunder................ 23

1. Inledning........................ 23

2. Avlöningstillägg åt familjeförsörjare i jämförelse med andra

avlöningsformer...................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida