LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE I

Statens offentliga utredningar 1918:12

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE I

BAND 1

HUVUDBETÄNKANDE

STOCKHOLM

KUNG!.. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

1914

131873

Första bandets innehåll.

Sid.

Skrivelse till Konungen........................ ix

Kap. I. Behovet av löneförbättring................ 1

Lärare vid allmänna läroverk.................. 2

Lärare vid högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarier..... 9

Lärare vid folkskolor ..................... 11

Lärare vid småskolor..................... 17

Lärare vid högre folkskolor och kommunala mellanskolor...... 20

Kap. II. Allmänna avlöningsgrunder................ 23

1. Inledning........................ 23

2. Avlöningstillägg åt familjeförsörjare i jämförelse med andra

avlöningsformer...................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.