LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE II

Statens offentliga utredningar 1918:13

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE II

DEL 1

STATSBIDRAG TILL UNDERVISNING I HUSLIG EKONOMI

VID FOLKSKOLOR M. M.

STATSBIDRAG TILL UNDERVISNING I SLÖJD VID FOLKSKOLOR
STATSBIDRAG

TILL FORTSÄTTNINGSSKOLOR

STATSBIDRAG TILL LANDSTINGSSEMINARIER

V

FÖRSTA DELENS INNEHÅLL.

Sid

Skrivelse till Konungen........................va

Statsbidrag till undervisning i kuslig ekonomi vid folkskolor m. m.. . 1

Historik............................. 3

Motion och riksdagsskrivelse 1902 ............... 3

Proposition 1906 ....................... 4

Riksdagsskrivelse 1906 .................... 14

Motion 1909 ......................... 17

Riksdagsskrivelse 1909 .................... 18

Lärare lönen äinmlens utlåtande och förslag-............... 18

Skolkökslärarinnornas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.