OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSENSAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING

Statens offentliga utredningar 1921:5

é.i *T 1914

BETANKANDEN. 11.

FÖRSLAG

OMORGANISATION AV GENERALTULLSTYRELSEN

SAMT TULLVERKETS LOKALFÖRVALTNING

t

4

STOCKHOLM

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

1918.

4

i

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Sakregister till ingångna svar på frågecirkuläret........................ VI

I. Förteckning å de i kommissionens frågecirkulär upptagna spörsmål 1

II. Ingångna svar på frågecirkuläret................................................ 2

1. Sveriges allmänna tulltjänstemannaförening................................................ 2

2. Sveriges tullmannaförening ................................................................. 72

3. D:o ................................................................. 93

4. Gottlands
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida