OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN M. M

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE

RÖRANDE

OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN

M. M.

AVGIVET DEN 19 JANUARI 1918

AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET

JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917

TILLKALLADE SAKKUNNIGA

I

FÖRSLAG TILL OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN SAMT

REGLERING AV STATSKONSULENTERNAS OCH FISKER1-TJANSTEMÄNNENS LÖNER M. M.

STOCKHOLM 1918

KUNOL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

162561

V

Till

Statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet.

De av statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet jämlikt

nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 tillkallade sakkunniga för verkställande

av utredning och avgivande av förslag beträffande omorganisation

av lantbruksstyrelsen samt därmed sammanhängande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida