OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN M. M

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE

RÖRANDE

OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN

M. M.

AVGIVET DEN 19 JANUARI 1918

AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET

JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917

TILLKALLADE SAKKUNNIGA

I

FÖRSLAG TILL OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN SAMT

REGLERING AV STATSKONSULENTERNAS OCH FISKER1-TJANSTEMÄNNENS LÖNER M. M.

STOCKHOLM 1918

KUNOL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

162561

V

Till

Statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet.

De av statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet jämlikt

nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 tillkallade sakkunniga för verkställande

av utredning och avgivande av förslag beträffande omorganisation

av lantbruksstyrelsen samt därmed sammanhängande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.