OMORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET

Statens offentliga utredningar 1919:2

BETÄNKANDE

RÖRANDE

OMORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET

SAMT

SVERIGES REPRESENTATION I UTLANDET

AVGIVET AV DE

JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 20 JUNI 1918

AY MINISTERN FÖR UTRIKES ÄRENDENA

TILLKALLADE SAKKUNNIGE

I

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET, FÖRÄNDRADE

AVLÖNINGSBESTÄMMELSER FÖR VISSA BEFATTNINGSHAVARE INOM UTRIKESDEPARTEMENTET

SAMT FÖR BESKICKNINGAR OCH KONSULAT, FÖRÄNDRADE

BESTÄMMELSER FÖR ANTAGANDE OCH UTBILDNING AV ATTACHÉER I UTRIKESDEPARTEMENTETS

TJÄNST SAMT VISSA ÅTGÄRDER I SYFTE ATT OMEDELBART

FÖRSTÄRKA VÅR YTTRE REPRESENTATION

STOCKHOLM 1919

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

1850Ö7

INNEHÅLLSÖVERSIKT.

Kommitterades skrivelse

Sid.

Utrikesdepartementet.

Historisk översikt...........................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida